ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:10:34 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XVIII/240/21 Ewelina Roszak
09:10:08 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XVIII/233/21 Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2021-07-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:40:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z dnia 29 czerwca 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Ewelina Roszak
11:37:43 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice – i o możliwościach zapoznania się z jego treścią w procedurze postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu Katarzyna Nowak
10:54:58 Edycja elementu informacja Aktualnie moc obowiązującą posiadają akty prawa miejscowego Katarzyna Nowak
10:47:39 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice – i o możliwościach zapoznania się z jego treścią w procedurze postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu
(widoczna od 2021-07-02 00:00:00)
Katarzyna Nowak
10:20:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z dnia 28 maja 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym Ewelina Roszak
08:17:41 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XVIII/243/21 Ewelina Roszak
08:12:44 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XVIII/241/21 Ewelina Roszak
08:11:24 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XVIII/239/21 Ewelina Roszak

Nawigacja między stronami listy informacji