ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:36:26 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 6 Bartosz Dzień
08:14:10 Upublicznienie elementu informacja Wyniki wyborów. Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2021-07-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:17:48 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 4 Ewelina Roszak
11:15:30 Deaktywacja wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 4 Ewelina Roszak
09:46:26 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim dot. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Bobrowice oraz wprowadzenie do środowiska wód popłucznych pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody w Bobrowicach. Katarzyna Nowak

Zmiany z dnia: 2021-07-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:38:22 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 6 Bartosz Dzień
13:50:57 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 4 Bartosz Dzień
13:49:42 Deaktywacja wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 4 Bartosz Dzień
11:23:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Dyżury GKW w Bobrowicach - Nazwa elementu do którego przynależy: GMINNA KOMISJA WYBORCZA W BOBROWICACH Ewelina Roszak
09:15:52 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 52/21 Ewelina Roszak

Nawigacja między stronami listy informacji