ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: USTANOWIENIE POMNIKA PRZYRODYDrukuj informacjęSprawa: USTANOWIENIE POMNIKA PRZYRODY

Szczegóły informacji

USTANOWIENIE POMNIKA PRZYRODY

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska

Ogłoszono dnia: 2020-01-21 11:50:59

Termin załatwienia

do 3 m-cy

Osoba kontaktowa

Iwona Gdowska - inspektor

Miejsce załatwienia

Pokój nr. 17

Telefon kontaktowy

68 391 92 15

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Uchwała Rady Gminy w sprawie uznania za pomnik przyrody (nazwa danego obiektu, położenie, podmiot sprawujący nadzór nad obiektem, szczególne cele ochrony, zakazy.
Zniesienie formy ochrony przyrody następuje również w drodze uchwały Rady Gminy.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Bobrowicach, Bobrowice 131

Wymagane Dokumenty

Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska:
- zgłoszenia pomnika przyrody (poprzez wypełnienie wniosku) może dokonać każdy (zarówno osoby prywatne jak i szkoły czy stowarzyszenia osobiście lub korespondencyjnie),
- do wniosku należy dołączyć dokładny szkic, umożliwiający odnalezienie wnioskowanego obiektu w terenie, wniosek powinien zawierać dokumentację fotograficzną,
- w przypadku większej liczby drzew (np. aleja) do wniosku należy dołączyć spis pomiarów wszystkich drzew (oddzielnie dla prawej i lewej strony alei).

Czas realizacji

do 3 m-cy

Opłaty

nie dotyczy

Uwagi

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnością wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, skałki, jary.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2020 r. poz. 55.)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony