ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Jednostki organizacyjne

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-04 11:03:18 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bobrowicach:
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Bobrowice 36
66-627 Bobrowice
tel. 68 383 00 51  
www.szkolabobrowice.pl
 
2. Przedszkole Samorządowe w Bobrowicach
Bobrowice 144
66-627 Bobrowice
tel. 68 391 32 85
 
dyrektor Anna Kasprzyk
 
Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie:
1. Szkoła Podstawowa im. Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
2. Przedszkole Samorządowe 
Dychów 39
66-627 Bobrowice
tel. 68 383 11 22
dyrektor Iwona Sancewicz
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Bobrowice 131
66-627 Bobrowice
tel. 68 391 32 25
https://bip.wrota.lubuskie.pl/opsbobrowice/

kierownik Marta Głowacka-Piosik
 
INSTYTUCJE KULTURY:
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowicach
Bobrowice 36
66-627 Bobrowice
tel. 68 391 33 21
https://bip.wrota.lubuskie.pl/bibliotekabobrowice/
 
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowicach
Dychów 39
66-627 Bobrowice
tel. 68 383 11 45
 
dyrektor Małgorzata Łukaszewicz
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bobrowicach
Bobrowice 71
66-627 Bobrowice
tel. 607 801 737
 
dyrektor Wojciech Brodziński