ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 403247
Stanowiska 285018
Sprawy 361048
Gmina 31105
Statut gminy 11735
Plany, programy, strategie 27259
Jednostki organizacyjne 16375
Sołectwa 23611
Raport o stanie Gminy 779
Wójt Gminy 23486
Zarządzenia Wójta 1921070
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 27941
Rada Gminy 19039
Radni 12195
Przewodniczący Rady Gminy 10974
Komisje Rady Gminy 13066
Terminy posiedzeń komisji 265
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 875
Komisja Oświaty i spraw społecznych 1080
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 2081
Komisja Rewizyjna 473
Komisja Skarg, wniosków i petycji 441
Plan pracy Komisji 33328
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 94180
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 95008
Sesje Rady Gminy (protokoły) 40620
Uchwały Rady Gminy 1918756
Projekty uchwał 3667
Interpelacje i zapytania radnych 1698
Dudzic Łukasz 3689
Grudziński Andrzej 5474
Hałupka Anna 766
Kamerduła Łukasz 1213
Koronka Kamil 284
Kowalewski Łukasz 763
Kozakowska Monika 1096
Leśko Jakub 319
Łukaszewicz Janina 289
Murawa Marcin 4482
Piechowiak Marek 266
Sergiel Łukasz 1641
Szajek Iwona 4197
Tracz Lucjan 829
Wiktorski Krzystof 6663
Imienne wykazy głosowań radnych 2634
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 29999
Regulamin organizacyjny 17542
Kontrola zarządcza 34672
Utrzymanie czystości 16989
Komunikacja w języku migowym 6806
nieodpłatna pomoc prawna 694
Oświadczenia majątkowe 701894
Budżet i finanse 21594
Budżet gminy 33500
Projekt budżetu gminy 19519
Sprawozdania finansowe 40378
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 47033
Sprawozdania budżetowe 58504
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 14625
Ulgi i pomoc publiczna 12032
Dane publiczne - wykazy, informacje 10101
Podatki i opłaty lokalne 16927
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 14359
Wzory deklaracji podatkowych 10827
Akty prawne 1574888
Przetargi 129653
Zamówienia publiczne 107313
Aktualne 334993
W toku 247207
Wyniki 247558
Archiwalne 250572
Wyniki innych postępowań 227339
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3621
Gospodarka nieruchomościami 2775
Przetargi 9221
Ogłoszenia i wykazy 21140
Użytkowanie wieczyste 682
Stawki czynszu 1061
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 39170
Aktualne 11790
W toku 27511
Wyniki 75087
Klauzula RODO 1249
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 28037
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 1165
Wybory 11370
Parlamentarne 2019 1682
Parlamentarne UE 2019 3123
Samorządowe 2018 15850
Wybory Prezydenta RP 2015 38717
Wybory sołtysów 2015 29037
Samorządowe 2014 76570
Wybory sołtysów 2019 1284
Wybory ławników 2016-2019 7173
Parlamentarne 2015 26162
Parlamentarne UE 48543
Referendum 2573
Referendum 06.09.2015 24535
Ogłoszenia 553965
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 7084
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 10411
Ochrona Środowiska 21865
Jakość powietrza 147
Użytki ekologiczne 4849
Selektywna zbiórka odpadów 5795
Usuwanie azbestu 7621
Efektywność energetyczna 254
Gospodarka wodno-ściekowa 123
Koncepcje 94
Jakość wody 1256
Łowiectwo 696
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1363
Plan polowań zbiorowych 5940
Susza 377
Planowanie przestrzenne 295
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 432
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 425
Wyłożenie do publicznego wglądu 57
Rejestr wniosków do planów miejscowych 70
Rejestry, ewidencje 18015
Rejestr działalności regulowanej 7301
Rejestr informacji o środowisku 1109012
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 4806
Rejestr instytucji kultury 6888
Ochrona danych osobowych 9029
Pozostałe 9932
Organizacje pozarządowe 20473
Otwarte konkursy ofert 96438
Oferty poza konkursowe 35748
Programy, konsultacje, sprawozdania 49476
Dokumenty do pobrania 10429
Działalność lobbingowa 11829
Petycje 6481
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 8614
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 18099
Zbiorcze informacje o petycjach 4511
Archiwum BIP 0
Dostęp do informacji publicznej 4877
Podstawa prawna 2601
Zasady udostępniania informacji publicznej 2895
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 3523
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4168
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 661
Rodo 3644

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2838825
Redakcja biuletynu 6901
Mapa serwisu 6226
Statystyki 6220
Kanały RSS 5011
Kontakt 71064
« powrót do poprzedniej strony