ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 381996
Stanowiska 267247
Sprawy 340938
Gmina 30054
Statut gminy 10763
Plany, programy, strategie 25593
Jednostki organizacyjne 15594
Sołectwa 22373
Raport o stanie Gminy 447
Wójt Gminy 22770
Zarządzenia Wójta 1804872
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 25967
Rada Gminy 18517
Radni 11732
Przewodniczący Rady Gminy 10324
Komisje Rady Gminy 12325
Terminy posiedzeń komisji 206
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 435
Komisja Oświaty i spraw społecznych 556
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 1095
Komisja Rewizyjna 181
Komisja Skarg, wniosków i petycji 207
Plan pracy Komisji 30972
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 83022
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 89168
Sesje Rady Gminy (protokoły) 38017
Uchwały Rady Gminy 1806758
Projekty uchwał 2523
Interpelacje i zapytania radnych 1527
Dudzic Łukasz 2237
Grudziński Andrzej 3831
Hałupka Anna 563
Kamerduła Łukasz 829
Koronka Kamil 237
Kowalewski Łukasz 538
Kozakowska Monika 795
Leśko Jakub 268
Łukaszewicz Janina 242
Murawa Marcin 2865
Piechowiak Marek 221
Sergiel Łukasz 1115
Szajek Iwona 2721
Tracz Lucjan 586
Wiktorski Krzystof 4046
Imienne wykazy głosowań radnych 1796
SESJE.TV 0
Urząd Gminy 29354
Regulamin organizacyjny 16330
Kontrola zarządcza 33120
Utrzymanie czystości 16298
Komunikacja w języku migowym 6609
nieodpłatna pomoc prawna 456
Oświadczenia majątkowe 668271
Budżet i finanse 21258
Budżet gminy 30919
Projekt budżetu gminy 18181
Sprawozdania finansowe 38651
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 43092
Sprawozdania budżetowe 52990
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 13552
Ulgi i pomoc publiczna 11190
Dane publiczne - wykazy, informacje 9422
Podatki i opłaty lokalne 16117
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 13778
Wzory deklaracji podatkowych 10468
Akty prawne 1473305
Przetargi 126456
Zamówienia publiczne 104944
Aktualne 320354
W toku 233736
Wyniki 233944
Archiwalne 236739
Wyniki innych postępowań 214074
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3212
Gospodarka nieruchomościami 2651
Przetargi 7779
Ogłoszenia i wykazy 17660
Użytkowanie wieczyste 482
Stawki czynszu 628
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 37641
Aktualne 11431
W toku 26374
Wyniki 71019
Klauzula RODO 960
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 26060
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 766
Wybory 11141
Parlamentarne 2019 313
Parlamentarne UE 2019 1961
Samorządowe 2018 13061
Wybory Prezydenta RP 2015 36472
Wybory sołtysów 2015 27018
Samorządowe 2014 72487
Wybory sołtysów 2019 933
Wybory ławników 2016-2019 6650
Parlamentarne 2015 24428
Parlamentarne UE 45585
Referendum 2502
Referendum 06.09.2015 22969
Ogłoszenia 518779
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 6819
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 9978
Ochrona Środowiska 21076
Jakość wody 31669
Jakość powietrza 8
Użytki ekologiczne 4584
Selektywna zbiórka odpadów 5305
Usuwanie azbestu 6892
Efektywność energetyczna 209
Łowiectwo 612
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1025
Plan polowań zbiorowych 3793
Susza 162
Planowanie przestrzenne 135
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 144
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 142
Wyłożenie do publicznego wglądu 20
Rejestr wniosków do planów miejscowych 20
Rejestry, ewidencje 17363
Rejestr działalności regulowanej 7003
Rejestr informacji o środowisku 1055060
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 4540
Rejestr instytucji kultury 6543
Ochrona danych osobowych 8515
Pozostałe 9192
Organizacje pozarządowe 19783
Otwarte konkursy ofert 92335
Oferty poza konkursowe 33555
Programy, konsultacje, sprawozdania 46495
Dokumenty do pobrania 9782
Działalność lobbingowa 10832
Petycje 6072
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 7529
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 15600
Zbiorcze informacje o petycjach 4091
Archiwum BIP 0
Dostęp do informacji publicznej 4562
Podstawa prawna 2416
Zasady udostępniania informacji publicznej 2686
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 3205
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3775
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 613
Rodo 2851

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2696038
Redakcja biuletynu 6784
Mapa serwisu 6113
Statystyki 6105
Kanały RSS 4879
Kontakt 67257
« powrót do poprzedniej strony