ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz I 2016-05-20 Budowa mostu nad rzeką Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 32 w km 28+601
2 Formularz B 2015-12-30 decyzja o umorzeniu postępowania dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile w m. Strużka - dz. nr 326
3 Formularz A 2015-12-07 Uzgodnienia dot. zakresu i stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile S.A. na działce nr 326 w obrębie Strużka
4 Formularz B 2015-11-20 budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 462/8 wraz z budową sieci kanalizacyjnej dosyłowej w m. Bobrowice
5 Formularz I 2015-11-02 Odwołanie GDDKiA od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji budowa mostu na rzece Bóbr w obrębie Dychów
6 Formularz A 2015-10-29 budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile na działce nr 326 w obrębie Strużka
7 Formularz B 2015-10-16 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa mostu na rzece Bóbr w obrębie Dychów
8 Formularz A 2015-10-08 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn. budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Bobrowice
9 Formularz B 2015-05-08 budowa elektrowni wodnej na rzece Bóbr w obrębie Chromów
10 Formularz B 2015-05-01 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 11/17 w obrębie Dychów

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu