ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2019-09-20 11:55:06
Numer
Temat
Piknik profilaktyczny pn. „W sporcie dużo mocy bez przemocy”
Nazwa jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2019-09-20 11:49:32
Numer
600311-N-2019
Temat
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu ZP.272.9.2019
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2019-09-20 12:36:45
Numer
600161-N-2019
Temat
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2019-09-20 14:41:19
Numer
600560-N-2019
Temat
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tomaszowo-os.Słoneczne
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2019-09-20 12:45:28
Numer
600053-N-2019
Temat
Remont drogi powiatowej nr 1145F Krosno Odrzańskie - Wężyska na odcinku Krosno Odrzańskie - Retno.
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2019-09-19 11:54:13
Numer
599659-N-2019
Temat
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2019-09-19 14:24:51
Numer
5999679-N-2019
Temat
Dostawa zestawów komputerowych oraz sprzętu audiowizualnego. [BZP.271.76.2019.NP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2019-09-19 10:52:03
Numer
599594-N-2019
Temat
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Witków dz. Nr 508,523,539
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2019-09-19 13:39:58
Numer
599740-N-2019
Temat
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Remont i zabezpieczenie murów obronnych w Strzelcach Krajeńskich – etap 2A
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2019-09-19 10:05:28
Numer
599514-N-2019
Temat
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – zarządzenie, kontrola i nadzór nad realizacją zadania pn. Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli" DZP-280-63/2019
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2019-09-18 13:17:31
Numer
GKR.7021.1.2019 (18.09.2019) - nie podlega publikacji
Temat
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Żagań w ramach zadania pn. "Program Usuwania Azbestu z terenu gminy Żagań na lata 2013 - 2032"
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2019-09-18 13:28:33
Numer
550197170-N-2019
Temat
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie robót budowlnych w ramach zadania pn.: „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”w ramach programu RPO Lubuskie 2020 Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2019-09-18 20:46:11
Numer
598897-N-2019 z dnia 18.09.2019
Temat
Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej lubuskich MŚP i samorządu połączonej z wizytą na targach Paryż - Food Ingredients Europe
Nazwa jednostki
Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2019-09-18 15:11:53
Numer
597388-N-2019
Temat
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej – tokarki sterowanej numerycznie CNC w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2019-09-18 11:15:27
Numer
598983-N-2019
Temat
WRG.271.29.2019 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2019-09-18 13:21:03
Numer
598952-N-2019
Temat
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Żagańskiego na lata 2020-2021 ZP.272.8.2019
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2019-09-18 12:14:43
Numer
598991-N-2019
Temat
Remont dachu Łącznika E w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Tursku
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2019-09-18 12:51:33
Numer
598928-N-2019
Temat
„Budowa dróg gminnych wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Przytok – ulice Makowa, Widokowa, Źródlana i Ruczajowa”.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2019-09-18 09:42:16
Numer
Temat
Gorzowska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z dystrybujcą) w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 [BZP.271.82.2019.AJD]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2019-09-18 13:45:06
Numer
Temat
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 16.386.991,00 zł.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji