ˆ

Rejestr instytucji kultury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bobrowice

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-18 12:12:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.Zgodnie z §10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189) rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
a)otwarty dostęp do zawartości rejestru;
b)wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3.Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 lit. a, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
5.Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
6.Wydanie odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).  
7.Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330).
8.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach pracy Urzędu akta oraz księgi rejestrowe instytucji kultury (pokój nr 11, I piętro).
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Roszak Data wytworzenia informacji: 2013-01-18 12:12:11
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak Data wprowadzenia do BIP 2013-01-18 12:12:11
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2013-01-18 12:12:14
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 07:27:40
Artykuł był wyświetlony: 3518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu